SMS Platba
Inzercia
Pošli kvety
Môj Osud
Pohľadnice
Na Chatu
Vtipy
Služba NAJ.sk ukončí svoju prevádzku k 30. aprílu 2015. Uložte si prosím vaše štatistiky návštevnosti.

Prehľad textov

Naše referencie

NAJ.sk využívajú pre monitoring svojich webov drobní podnikatelia, stredne veľké firmy, ale aj veľké korporácie alebo orgány štátnej správy.

Tlačové správy NAJ.sk

Prehľad vydaných tlačových správ.

Podporujeme dobročinné projekty a organizácie

Spoločnosť ELET s.r.o. poskytuje vybraným spoločnostiam a projektom zadarmo monitoring internetových stránok v systéme NAJ.sk, v najvyššom tarife Platinum. Táto podpora je poskytovaná organizáciám zameraným hlavne na pomoc deťom, ľuďom v tiesni, osobám telesne či duševne postihnutým a realizujúcim iné prospešné projekty. Taktiež podporujeme Open Source projekty.

Pomocník a FAQ

V Pomocníkovi nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré by vás pri práci s NAJ.sk mohli napadnúť a zároveň vysvetlenia používanej terminológie a metodiky.

Technické zázemie

Technologický popis služby pre monitoring návštevnosti.

Metodika a technológia

Akou technológiou je monitoring návštevnosti realizovaný a aká je metodika merania.

Obchodné podmienky a Pravidla používania

Špecifické obchodné podmienky NAJ.sk a podmienky registrácie do systému, práva a povinnosti.

Autorské práva

Pravidla pre používanie obsahu serveru.

Prevádzkovateľ

Informácie o spoločnosti ELET, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom služby NAJ.sk.


NAJ.sk, monitoring návštevnosti
Copyright © 1998 Internet Info, s.r.o, ELET, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Kontakt | Reklama